Nasiona na rok 2019
Nowość: pierwsze w Polsce odmiany Virginii z  odpornością na MOZAIKĘ TYTONIU. Krótka charakterystyka nowych odmian poniżej. Zaktualizowane wyniki dotyczące wydajności i jakości plonu z roku 2018 będą podane w listopadzie.
Odmiana  Opis Dostępność 
wszystkie odmiany dostępne od listopada
odporne na mozaikę

HMR 6TL
HMR 7TL
HMR 9TL
Siostrzane mieszańce trójliniowe w typie Wiślicy
Odporne na mozaikę tytoniu (wirus TMV), czarną zgniliznę korzeni i brunatnienie nerwów liści (wirus Y ziemniaka).
Po wysadzeniu w pole dość wolny wzrost początkowy, roślina wykształca silną rozetę pokrywającą międzyrzędzie. Niska skłonność do tworzenia pasynek
.
Liście dojrzewają średnio późno, równomiernie. Nieduże wymagania nawozowe. Należy unikać zbyt wysokich dawek azotu.
Do uprawy głównie na glebach lekkich i średnich o małej zawartości organicznych form azotu.

Dostępne od połowy listopada do uprawy próbnej. Ilość nasion ograniczona
odporny na mozaikę

WMR 9
Mieszaniec pojedynczy szerokolistny wyhodowany na bazie Wiślicy.
Pod względem budowy rośliny, łaściwości wzrostu i wymagań  agrotechnicznych bardzo zbliżony do Wiślicy.
Odporny na mozaikę tytoniu (wirus TMV), czarną zgniliznę korzeni i brunatnienie nerwów liści (wirus Y ziemniaka).
 
MD 40


Dobry i wyrównany wzrost w rozsadniku.
Zalecane sadzenie na redlinach.
Po wysadzeniu w pole dość wolny wzrost początkowy, roślina wykształca silną rozetę pokrywającą międzyrzędzie. Niska skłonność do tworzenia pasynek, zarówno od dołu rośliny jak i u góry. W niesprzyjających warunkach nie wybija w pęd i nie tworzy pośpiechów. Bujny wzrost, wymaga szerokiej rozstawy. Wypuszcza pąk i zakwita dość późno.
 Liście dojrzewają średnio wcześnie. Wysuszony surowiec typowy dla polskiej Virginii.
Łatwo się koloruje i suszy. Dobra ziarnista struktura na całej powierzchni liścia
 Średnio wysokie wymagania nawozowe
Zaleca się unikać stanowisk łatwo podmakających. MD40 w stadium rozety dość dokładnie przykrywa glebę i w ten sposób ułatwia rozwój grzyba zgnilizny podstawy łodyg. 
 
SAM 52
 
Najwyżej plonująca odmiana z aktualnie dostępnych. Kształtem liści i pokrojem przypomina odmianę VPM 52. Treściwe dolne liście. Liście środkowe i górne w z uwagi na ich dużą liczbę  mogą wymagać dokarmiania dolitnego dla utrzymania treściwości.
Wukształca od 21 do 24 liści.
Dość późno kwitnąca.
Liście dojrzewają wcześnie i średnio wcześnie Z uwagi na wysoki potencjał plonowaniawymaga stanowisk  srednio żyznych i w dobrej kulturze.  Liście długie, , średnio wąskie, ale szersze niż u VPM 52 i VPM 53.
Radzi sobie dobrze w trudnych warunkach uprawy (zachwaszczenie, nieregularna uprawa międzyrzędowa)
Odporna na czarną zgniliznę korzeni i na pospolite szczepy wirusa Y ziemniaka. Na plantacjach produkcyjnych wyróżniała się małą podatnością na zgniliznę twardzikową.
dostępna od początku stycznia 2018
VAB 6TL i VAB 6TL t

mieszaniec trójliniowy:  popularna, średnio-wczesna odmiana tolerancyjna na umiarkowanie przenawożenie azotem
ceniona również ze wzgłędu na małą skłonność do wytwarzania odrostów

rekomendacja: na gleby średnio żyżne i żyzne

Uwaga: zbierać liście najlepiej przed uzyskaniem pełnej dojrzałości
WYMAGANIA
-glebowe: średnio wysokie, najlepiej udaje się na glebach żyznych i zasobnych
-nawożeniowe: średnio-wysokie , wymaga dobrego zaopatrzenia w fosfor i potas
WZROST I PLONOWANIE
-kwitnienie: średnio wczesna
-średnia liczba liści użytkowych: 17-18
-dojrzewanie liści: wczesne do średnio wczesnego
-treściwość liści: średnia do średnio wysokiej
-wydajność (plon): wysoka
dostępna
VAB 6-112 t

mieszaniec pojedynczy: udoskonalona wersja znanej odmiany VAB 6-112 z podstawioną cytoplazmą typu "tabacum-glauca", nadającą większą odporność na warunki uprawy i choroby grzybowe

odmiana ceniona przez plantatorów, również ze wzgłędu na małą skłonność do wytwarzania odrostów

rekomendacja: na gleby średnio żyżne i żyzne

Uwaga: zbierać liście najlepiej przed uzyskaniem pełnej dojrzałości
WYMAGANIA
-glebowe: średnio wysokie, najlepiej udaje się na glebach zasobnych
-nawożeniowe: średnio-wysokie do wysokich, wymaga dobrego zaopatrzenia w fosfor i potas, toleruje umiarkowane przenawożenie azotem
WZROST I PLONOWANIE
-kwitnienie: średnio wczesna
-średnia liczba liści użytkowych: 17-18
-dojrzewanie liści: wczesne do średnio wczesnego
-treściwość liści: średnia do średnio wysokiej
-wydajność (plon): średnio wysoka do wysokiej
dostępna
VAB 6NTL mieszaniec trójliniowy:  udoskonalona wersja odmiany VAB 6 TL o cięższych, bardziej treściwych liściach

rekomendacja: na gleby średnio żyżne i żyzne
WYMAGANIA
-glebowe: umiarkowane
-nawożeniowe: średnio-wysokie do wysokich, wymaga dobrej zasobności w fosfor i potas
WZROST I PLONOWANIE
-kwitnienie: średnio wczesna
-średnia liczba liści użytkowych: 17-18
-dojrzewanie liści: średnio wczesne/średnio późne
-treściwość liści: średnia do średnio wysokiej
-wydajność (plon): średnio wysoka
dostępna
VAB 7TL mieszaniec trójliniowy: nieco później zakwitająca,wolniej dojrzewająca i wolniej przejrzewająca wersja popularnej odmiany VAB 6 TL

rekomendacja: na gleby średnio żyżne i żyzne
WYMAGANIA
-glebowe: umiarkowane
-nawożeniowe: średnio-wysokie do wysokich, wymaga dobrej zasobności w fosfor i potas
WZROST I PLONOWANIE
-kwitnienie: średnio wczesna
-średnia liczba liści użytkowych: 17-18
-dojrzewanie liści: średnio wczesne/średnio późne
-treściwość liści: średnia do średnio wysokiej
-wydajność (plon): średnio wysoka
dostępna
SABA

mieszaniec pojedynczy: odmiana średnio późna, bujna, o dużych górnych liściach, wysoko plonująca, o znacznej odporności na trudne warunki uprawy, z podstawioną cytoplazmą typu "tabacum-glauca", zmniejszona podatność na niektóre choroby

rekomendacja: na gleby
lżejsze
WYMAGANIA
-glebowe: umiarkowane
-nawożeniowe: średnio wysokie
WZROST I PLONOWANIE
-kwitnienie: średnio-późna
-liczba liści użytkowych: 19-21
-dojrzewanie liści: średnio późne
-treściwość liści: średnia
-wydajność (plon): średnio wysoka do wysokiej
dostępna
Mewa TL

mieszaniec trójliniowy:  wyhodowana na bazie amerykańskiej Virginii K 326, wysokoplonujaca, wykazuje znaczny stopień tolerancji na plamistości bakteryjne

rekomendacja: na gleby lżejsze, ale w dobrej kulturze
WYMAGANIA
-glebowe: udaje się najlepiej na glebach lekkich ale w dobrej kulturze
-nawożeniowe: średnio-wysokie, źle toleruje przenawożenie azotem
WZROST I PLONOWANIE
-kwitnienie: średnio-wczesne
-średnia liczba liści użytkowych: 18-19
-dojrzewanie liści: średnio późne
-treściwość liści: średnia do średnio wysokiej
-wydajność (plon): średnio wysoka do wysokiej
dostępna
 SANLIN ETL mieszaniec trójliniowy: odmiana średnio wczesna, pokrój cylindryczny, dynamicznie rosnąca, o dużych górnych liściach, bujna, o znacznej odporności na trudne warunki uprawy

rekomendacja: na gleby żyzne i bardzo żyzne i do uprawy bez zabiegu ogławiania
WYMAGANIA
-glebowe: umiarkowane, optymalne plony na glebach średnio    żyznych
-nawożeniowe: średnio-wysokie do wysokich
WZROST I PLONOWANIE
-kwitnienie: średnio-późna/późna
-średnia liczba liści użytkowych: 20-21
-dojrzewanie liści: średnio wczesne/średnio późne
-treściwość liści: średnia
-wydajność (plon): średnio wysoka do wysokiej
dostępna
 VPM 52
VPM 53

mieszańce pojedyncze:  wyhodowane na bazie amerykańskiej Virginii K326, wolno przejrzewa w polu, daje liście treściwe i o b. dobrej  strukturze

rekomendacja: na gleby żyźniejsze w dobrej kulturze
WYMAGANIA
-glebowe: udaje się najlepiej na średnio-żyznych,  w dobrej kulturze
-nawożeniowe: średnio-wysokie do wysokiego
WZROST I PLONOWANIE
-kwitnienie: średnio-wczesne
-średnia liczba liści użytkowych: 18-19
-dojrzewanie liści: średnio późne
-treściwość liści: wysoka
-wydajność (plon): średnio wysoka
dostępna ilość ograniczona

Wszystkie odmiany wyhodowane były konwencjonalnymi metodami hodowlanymi i nie były poddane na żadnym z etapów hodowli modyfikacjom genetycznym na drodze wykorzystania transgenów pochodzących ze sztucznej rekombinacji na poziomie DNA

Odmiana/linia A x odmiana/linia B = mieszaniec pojedynczy (F1)
Mieszaniec pojedynczy (A x B) x Odmiana/linia C  = mieszaniec trójliniowy


Wszystkie odmiany posiadają wbudowany system CMS (cytoplazmatyczna męska sterylność) ułatwiający produkcję nasion mieszańcowych  i powodujący brak samoistnego wytwarzania nasion przez rośliny mieszańcowe


Wszystkie podane odmiany posiadają genetyczną odporność na pospolity w Polsce szczep wirusa ziemniaka (PVY) warunkowaną allelem genu "va" i na czarną zgniliznę korzeni (Thielaviopsis basicola) warunkowaną genem od gatunku N. debneyi 

Instytut IUNG-PIB w Puławach oferuje również nasiona odmian tytoniu

Nasiona Virginii:
 VRG-1, VRG-2, VRG-4, VRG 5TL, WG 15t i nasiona nowej odmiany VRG 10TL
.

Można kupić też nasiona tytoniu Burley odmiana Hamar i odmiany tytoniu ciemnego.

Kontakt: tel.  81 47 86 931 (p. Małgorzata Hermanowicz).
Więcej na stronie:  http://www.iung.pulawy.pl/odmiany_tytoniu/titlepage.html