powrót do strony głównej

Wszystkie odmiany wyhodowane były konwencjonalnymi metodami hodowlanymi i nie były poddane na żadnym z etapów hodowli modyfikacjom genetycznym na drodze wykorzystania transgenów pochodzących ze sztucznej rekombinacji na poziomie DNA

 Wymienione niżej odmiany są mieszańcami pojedynczymi lub trójliniowymi (symbol TL). Wszystkie odmiany posiadają wbudowany system CMS (cytoplazmatyczna męska sterylność) ułatwiający produkcję nasion mieszańcowych  i powodujący brak samoistnego wytwarzania nasion przez rośliny mieszańcowe Wszystkie podane odmiany posiadają genetyczną odporność na pospolity w Polsce szczep wirusa ziemniaka (PVY) warunkowaną allelem genu "va" i na czarną zgniliznę korzeni (Thielaviopsis basicola) warunkowaną genem od gatunku N. debneyi 
Odmiana/linia A x odmiana/linia B = mieszaniec pojedynczy (F1)
Mieszaniec pojedynczy (A x B) x Odmiana/linia C  = mieszaniec trójliniowy
symbol t - system CMS typu "tabacum-glauca"
bez symbolu -system CMS typu "bigelovii"


Odmiana  Opis Dostępność 
VAB 6TL i VAB 6TL t

Galeria
mieszaniec trójliniowy:  popularna, średnio-wczesna odmiana tolerancyjna na umiarkowanie przenawożenie azotem
ceniona również ze wzgłędu na małą skłonność do wytwarzania odrostów

występuje w dwóch wersjach w zależności od typu zastosowanego systemu CMS

rekomendacja: na gleby średnio żyżne i żyzne

Uwaga: zbierać liście najlepiej przed uzyskaniem pełnej dojrzałości
WYMAGANIA
-glebowe: średnio wysokie, najlepiej udaje się na glebach żyznych i zasobnych
-nawożeniowe: średnio-wysokie , wymaga dobrego zaopatrzenia w fosfor i potas
WZROST I PLONOWANIE
-kwitnienie: średnio wczesna
-średnia liczba liści użytkowych: 17-18
-dojrzewanie liści: wczesne do średnio wczesnego
-treściwość liści: średnia do średnio wysokiej
-wydajność (plon): wysoka
VAB 6TL dostępna od zaraz
VAB 6TL t dostępna od grudnia 2016

VAB 6TL dostępna również w otoczce
 (cena 9 zł/1000 szt.)
VAB 6-112 t

Galeria
mieszaniec pojedynczy: udoskonalona wersja znanej odmiany VAB 6-112 z podstawioną cytoplazmą typu "tabacum-glauca", nadającą większą odporność na warunki uprawy i choroby grzybowe

odmiana ceniona przez plantatorów, również ze wzgłędu na małą skłonność do wytwarzania odrostów

rekomendacja: na gleby średnio żyżne i żyzne

Uwaga: zbierać liście najlepiej przed uzyskaniem pełnej dojrzałości
WYMAGANIA
-glebowe: średnio wysokie, najlepiej udaje się na glebach zasobnych
-nawożeniowe: średnio-wysokie do wysokich, wymaga dobrego zaopatrzenia w fosfor i potas, toleruje umiarkowane przenawożenie azotem
WZROST I PLONOWANIE
-kwitnienie: średnio wczesna
-średnia liczba liści użytkowych: 17-18
-dojrzewanie liści: wczesne do średnio wczesnego
-treściwość liści: średnia do średnio wysokiej
-wydajność (plon): średnio wysoka do wysokiej
dostępna od zaraz (w ciągu tygodnia od zamówienia)
VAB 6NTL mieszaniec trójliniowy:  udoskonalona wersja odmiany VAB 6 TL o cięższych, bardziej treściwych liściach

rekomendacja: na gleby średnio żyżne i żyzne
WYMAGANIA
-glebowe: umiarkowane
-nawożeniowe: średnio-wysokie do wysokich, wymaga dobrej zasobności w fosfor i potas
WZROST I PLONOWANIE
-kwitnienie: średnio wczesna
-średnia liczba liści użytkowych: 17-18
-dojrzewanie liści: średnio wczesne/średnio późne
-treściwość liści: średnia do średnio wysokiej
-wydajność (plon): średnio wysoka
dostępna od zaraz (w ciągu tygodnia od zamówienia) 
VAB 7TL mieszaniec trójliniowy: nieco później zakwitająca,wolniej dojrzewająca i wolniej przejrzewająca wersja popularnej odmiany VAB 6 TL

rekomendacja: na gleby średnio żyżne i żyzne
WYMAGANIA
-glebowe: umiarkowane
-nawożeniowe: średnio-wysokie do wysokich, wymaga dobrej zasobności w fosfor i potas
WZROST I PLONOWANIE
-kwitnienie: średnio wczesna
-średnia liczba liści użytkowych: 17-18
-dojrzewanie liści: średnio wczesne/średnio późne
-treściwość liści: średnia do średnio wysokiej
-wydajność (plon): średnio wysoka
dostępna od zaraz (w ciągu tygodnia od zamówienia)  
SABA

Galeria
mieszaniec pojedynczy: odmiana średnio późna, bujna, o dużych górnych liściach, wysoko plonująca, o znacznej odporności na trudne warunki uprawy, z podstawioną cytoplazmą typu "tabacum-glauca", zmniejszona podatność na niektóre choroby

rekomendacja: na gleby
lżejsze
WYMAGANIA
-glebowe: umiarkowane
-nawożeniowe: średnio wysokie
WZROST I PLONOWANIE
-kwitnienie: średnio-późna
-liczba liści użytkowych: 19-21
-dojrzewanie liści: średnio późne
-treściwość liści: średnia
-wydajność (plon): średnio wysoka do wysokiej
dostępna od zaraz (w ciągu tygodnia od zamówienia) 
Mewa TL

Galeria
mieszaniec trójliniowy:  wyhodowana na bazie amerykańskiej Virginii K 326, wysokoplonujaca, wykazuje znaczny stopień tolerancji na plamistości bakteryjne

rekomendacja: na gleby lżejsze, ale w dobrej kulturze
WYMAGANIA
-glebowe: udaje się najlepiej na glebach lekkich ale w dobrej kulturze
-nawożeniowe: średnio-wysokie, źle toleruje przenawożenie azotem
WZROST I PLONOWANIE
-kwitnienie: średnio-wczesne
-średnia liczba liści użytkowych: 18-19
-dojrzewanie liści: średnio późne
-treściwość liści: średnia do średnio wysokiej
-wydajność (plon): średnio wysoka do wysokiej
dostępna od zaraz (w ciągu tygodnia od zamówienia)  
 SANLIN ETL mieszaniec trójliniowy: odmiana średnio wczesna, pokrój cylindryczny, dynamicznie rosnąca, o dużych górnych liściach, bujna, o znacznej odporności na trudne warunki uprawy

rekomendacja: na gleby żyzne i bardzo żyzne i do uprawy bez zabiegu ogławiania
WYMAGANIA
-glebowe: umiarkowane, optymalne plony na glebach średnio    żyznych
-nawożeniowe: średnio-wysokie do wysokich
WZROST I PLONOWANIE
-kwitnienie: średnio-późna/późna
-średnia liczba liści użytkowych: 20-21
-dojrzewanie liści: średnio wczesne/średnio późne
-treściwość liści: średnia
-wydajność (plon): średnio wysoka do wysokiej
dostępna od zaraz (w ciągu tygodnia od zamówienia) 
 VPM 52

Galeria
mieszaniec pojedynczy:  wyhodowana na bazie amerykańskiej Virginii K326, wolno przejrzewa w polu, daje liście treściwe i o b. dobrej  strukturze

rekomendacja: na gleby żyźniejsze w dobrej kulturze
WYMAGANIA
-glebowe: udaje się najlepiej na średnio-żyznych,  w dobrej kulturze
-nawożeniowe: średnio-wysokie do wysokiego
WZROST I PLONOWANIE
-kwitnienie: średnio-wczesne
-średnia liczba liści użytkowych: 18-19
-dojrzewanie liści: średnio późne
-treściwość liści: wysoka
-wydajność (plon): średnio wysoka
dostępna od zaraz (w ciągu tygodnia od zamówienia)  
VAB 6 mieszaniec pojedynczy:  odmiana wczesna, szybko dojrzewająca, nadająca się na stanowiska żyzne, a także po zastosowaniu obornika (uprawa ekologiczna)

rekomendacja: na gleby żyzne i bardzo żyzne

Uwaga: zbierać liście najlepiej przed uzyskaniem pełnej dojrzałości
WYMAGANIA
-glebowe: najlepiej udaje się na glebach żyznych i zasobnych
-nawożeniowe: średnio-wysokie do wysokiego, wymaga dobrego zaopatrzenia w fosfor i potas, dobrze toleruje przenawożenie azotem
WZROST I PLONOWANIE
-kwitnienie: wczesne
-średnia liczba liści użytkowych: 17-18
-dojrzewanie liści: wczesne
-treściwość liści: średnia do średnio wysokiej
-wydajność (plon): średnia
dostępna od zaraz (w ciągu tygodnia od zamówienia)  

 

Instytut IUNG-PIB w Puławach oferuje również nasiona odmian tytoniu

Nasiona Virginii:
 VRG-1, VRG-2, VRG-4, VRG 5TL, WG 15t i nasiona nowej odmiany VRG 10TL
.
Można kupić też nasiona tytoniu Burley odmiana Hamar i odmiany tytoniu ciemnego.

Kontakt: tel.  81 47 86 931 (p. Małgorzata Hermanowicz).
Więcej na stronie:  http://www.iung.pulawy.pl/odmiany_tytoniu/titlepage.html

 SPRAWDŹ PLONOWANIE ODMIAN W ROKU 2015